František Kopřiva

Vinařství má v naší rodině dlouholetou tradici sahající až do roku 1890. Prvními zjištěnými vinaři v naší rodině byli ....... kteří hospodařili na vinicích ve viniční trati Puclejty v Němčičkách. V roce .. se rodina přestěhovala do Lužic.

V roce 1991 po navrácení části zemědělských pozemků založili moji prarodiče František a Miluška Kopřivovi malou zemědělskou firmu Framiko, která se zabývala pěstováním a prodejem ovoce, zeleniny a zejména výrobou vína. Po náhlém úmrtí dědečka Františka Kopřivy nebylo možné firmu dále intenzivně rozvíjet. Pěstování zemědělských plodin bylo utlumeno pouze na potřeby rodiny. Vinařství fungovalo jako koníček a vedlejší zdroj příjmů.

Po studiu vinařství na Střední vinařské škole ve Valticích a na Zahradnické fakultě v Lednici na Moravě jsem se rozhodl pokračovat v rodinné tradici. V roce 2005 jsem založil vlastní vinařství ve sklepě po prarodičích v Lužicích a v červenci roku 2006 byla zahájena stavba nového vinného sklepa a provozních prostor v Ostravě - Koblově, jež byla ukončena v červnu 2007. Tradiční vinný sklep v Ostravě slouží zejména pro gastronomické a enologické účely.

   

 

 
Copyright 2009 (c) Ing. Jiří Ambrož, všechna práva vyhrazena.